Bedrijfsprofiel | Accountancy | Specialiteiten | Kalender | Route | Links | Contacteer ons | Home
 
   
     
   
    Wat is een accountant:

De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren :

 
alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
   
zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
   
boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
   
de boekhouding van derden organiseren en voeren;
   
verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
   
bijstaan van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden
   
vertegenwoordigen van belastingplichtigen
   
Accountants die hun werkzaamheden uitvoeren in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, kunnen de opdrachten vermeld onder 1 en 2 enkel uitvoeren zonder dat dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgeven.